Liam

Jan, 2000

Liam

Do Jasoos

Jan, 1975

Do Jasoos

Ram Balram

28 Nov, 1980

Ram Balram

C.S.K

27 Mar, 2015

C.S.K

Chatrigalu Saar Chatrigalu (Kannada)

19 Apr, 2013

Chatrigalu Saar Chatrigalu (Kannada)

Kalaya Tasmai Namaha

12 Oct, 2012

Kalaya Tasmai Namaha

Karz

11 Jun, 1980

Karz